سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ , ۱۱:۴۴
۰

دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کره شمالی(قسمت اول)

دستاوردهای اجتماعی و اقتصادی کره شمالی(قسمت اول) جمهوری دموکراتیک خلق کره با اقدامات وحشیانه توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد روبروست توسط کارلا استا، تحقیقات جهانی – ۱۱ ژوئن ۲۰۱۷ «وجدانم هیچ گزینه ای...

۰

اخبار و گزارشات کارگری ١۴ شهریور ١٣٩۶

اخبار و گزارشات کارگری ١۴ شهریور ١٣٩۶ اخبار کارگرى September 05, 2017 اخباروگزارشات کارگری۱۴شهریور۱۳۹۶ اعتراض به طرح های کارورزی و مهارت آموزی وظیفه ای همگانی (کارگران،معلمان،پرستاران،کارمندان،دانشجویان،فارغ التحصیلان دانشگاه ها،دانش آموزان ،جوانان متقاضی کارو….) است اعتراض...

۰

اخبار و گزارشات کارگری ١٣ شهریور ١٣٩۶

اخبار و گزارشات کارگری ١٣ شهریور ١٣٩۶ اخبار کارگرى September 04, 2017 اخباروگزارشات کارگری۱۳شهریور۱۳۹۶ فراخوان ربابه رضایی برای تجمع مقابل مجلس دربیست وهشتمین روزاعتصاب غذای همسرش رضا شهابی زمان:سه شنبه۱۴شهریور- ساعت ۱۰صبح مکان:مقابل مجلس...

۰

متن مصاحبۀ “رادیو همراه” با رفیق چنگیز قبادی فر، پیرامون انتخابات در جمهوری اسلامی (بخش اول)

به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره ۲۱۶ ، خرداد ماه ۱۳۹۶   پیام فدایی: آن چه در زیر می آید ، متن گفتگوی “رادیو همراه” در سوئد...

۰

مصاحبۀ “رادیو همراه” با رفیق چنگیز قبادی فر، پیرامون انتخابات در جمهوری اسلامی (بخش دوم و پایانی)

به نقل از : پیام فدایی ، ارگان چریکهای فدایی خلق ایران شماره ۲۱۷ ، تیر ماه ۱۳۹۶   پیام فدایی: آن چه در زیر می آید ، متن گفتگوی “رادیو همراه” در سوئد...