سه شنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۶ , ۱۱:۴۴

دسته: نشریات

Et ullamcorper sollicitudin elit odio consequat mauris, wisi velit tortor semper vel feugiat dui, ultricies lacus. Congue mattis luctus, quam orci mi semper

۰

«فروشنده» فیلم خوبی نیست!

«فروشنده» فیلم خوبی نیست! نقد فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی امید بهرنگ «فروشنده» فیلم خوبی نیست: نه ازآن رو که از میزانسن قوی، جذاب و نسبتاً بی نقص برخوردار نیست و نه ازآن رو...

۰

محمدرضا شفیعی کدکنی؛ از چنین ملتی چگونه باید توقع حافظه تاریخی داشت؟

«فروشنده» فیلم خوبی نیست! نقد فیلم فروشنده اثر اصغر فرهادی امید بهرنگ «فروشنده» فیلم خوبی نیست: نه ازآن رو که از میزانسن قوی، جذاب و نسبتاً بی نقص برخوردار نیست و نه ازآن رو...

۰

انقلاب ۵۷ وتاریخ نگاران جاعل!

on’t act so surprised, Your Highness. You weren’t on any mercy mission this time. Several transmissions were beamed to this ship by Rebel spies. I want to know what happened to the plans they...